Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01002 - Stavebné práce naviac


Projekt:Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy)
Názov verejného obstarávateľa:Záujmové združenie žien MYMAMY
Víťazný uchádzač:UNISTAV s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov
Cena:11 489,28
Zmluva:http://www.mymamy.sk/data/article/file/00000369/sken_dohoda.pdf