Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Plastové okná


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:JIPO SK s.r.o., Čeladická 1, 951 75 Beladice
Cena:2 170,98
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/ZMLUVA_JIPO_VO.pdf