Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Elektrická jednokrídlová brána s pohonom + stavebné úpravy


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Efes Electronics spol. s.r.o., Novozámocká 89 949 05 Nitra
Cena:3 763,20
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/BZD_BRANA_zmluva.pdf