Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Kamerový systém - detský svedok


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Jozef Maďar OCHKO, Mojmírovce 1132, 951 15 Mojmírovce
Cena:1 677,84
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/BZD_detsky_svedok_zmluv...