Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Kamerový systém 8 kanál interiér a 8 kanál exteriér


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:MOREZ EFEKT, s.r.o., Novozámocká 89, Nitra 949 01
Cena:3 334,00
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/BZD_kamery_zmluva.pdf