Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Nábytok + detské vybavenie


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Peter Ďurina PROMA, Ulica Eugena Gajdára 415/12, 95107 Čechynce
Cena:20 655,35
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/08/BZD_VO_nabytok_a_detske...