Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Bezpečnostné dvere


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Marek Lajcha – Zicher, Damborského 9, 949 01 Nitra
Cena:3 025,56
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/Zmluva_Zicher_VO.pdf