Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - CITYLIGHTY


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava
Cena:2 600,00
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/08/BZD_VO_citylight.pdf