Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01003 - Obstaranie osobného auta


Projekt:Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia
Názov verejného obstarávateľa:Centrum Slniečko,n.o
Víťazný uchádzač:Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislavská 18, Nitra
Cena:9 875,00
Zmluva:https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/Zmluva_Porsche_VO.pdf