Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Kancelárske potreby


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Cena:7 600,00
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/KMC/kmc_kancelarske_potreby_sevt.pdf