Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Kancelársky nábytok (cez EKS)


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Cena:9 689,40
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/KMC/kmc_kancelarsky_nabytok_%20artspect.pdf