Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Ubytovanie, stravovanie a prenájom školiacej miestnosti - Martin


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:PAXTRAVEL s.r.o., Pečnianska 23, 851 01 Bratislava
Cena:4 890,00
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/KMC/kmc_ubytovanie_stravovanie_a_prenajom...