Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGVPP001 - Reprezentačné predmety s potlačou pre publicitu vrátane drobných grafických prác


Projekt:Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Názov verejného obstarávateľa:Inštitút pre výskum práce a rodiny
Víťazný uchádzač:Crystal Group, s.r.o, Lánska 932/15,017 01 Považská Bystrica
Cena:1 788,00
Zmluva:http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/KMC/kmc_drobne_propagacne_predmety_crysta...