Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01001 - Nákladné vozidlá


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Intech Slovakia, s.r.o.
Víťazný uchádzač:KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
Cena:593 800,00
Zmluva:http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/10741/150877/10