Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01001 - Štiepkovač


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Intech Slovakia, s.r.o.
Víťazný uchádzač:Biber s.r.o., Dynín 66, 373 64 Dynín, Česká Republika
Cena:493 000,00
Zmluva:http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/10741/151157/9