Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01001 - Poľnohospodárska technika


Projekt:SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
Názov verejného obstarávateľa:Ľubica Takáčová
Víťazný uchádzač:SOME SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
Cena:132 100,00
Zmluva:https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/16664/148896/6