Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Teleskopický čelný nakladač s príslušenst vom 1ks


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:LMM, spol. s r.o., Klenova 24,831 01 Bratislava
Cena:79 500,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/podlimitne_zakazky/03_stroje/Zmluva__LMM.pdf