Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Zariadenie na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - 1ks


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Drevoindustria Mechanik, Oceliarska 3, 010 01 Žilina
Cena:347 730,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/podlimitne_zakazky/03_stroje/Zmluva_DIM.pdf