Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy- nákladné vozidlá s príslušenstvom


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Volvo Group Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec
Cena:821 540,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/podlimitne_zakazky/01_vozidla/Zmluva_Volv...