Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

GII01004 - Vozidlá na spracovanie a manipuláciu s drevom


Projekt:Biomasové logistické centrum
Názov verejného obstarávateľa:BIOPEL, a. s.
Víťazný uchádzač:Hyca s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Cena:664 500,00
Zmluva:http://www.biopel.sk/images/stories/podlimitne_zakazky/01_vozidla/Zmluva-HYCA...