Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01005 - Dodanie nábytku


Projekt:Urob kroky dopredu
Názov verejného obstarávateľa:ZŠ Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199
Víťazný uchádzač:HOLZKOV s.r.o., Gemerská 556, 049 51 Brzotí
Cena:6 397,00
Zmluva:http://zskraspod.edupage.sk/zmluvy/kupna_zmluva_holzkov.pdf