Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01011 - Dodanie drobného riadu – dovybavenie kuchynky


Projekt:Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov
Názov verejného obstarávateľa:ŽŠ Nižný Mirošov
Víťazný uchádzač:ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
Cena:1 442,30
Zmluva:http://zsnmirosov.edupage.org/zmluvy/Objednavka_30-2015__Dovybavenie_kuchynky...