Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01014 - Osvetová a umelecká činnosť - hudobná aparatúra


Projekt:" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "
Názov verejného obstarávateľa:eMKLub
Víťazný uchádzač:Musicmania s.r.o., Lúčky 40, 967 01 Kremnica
Cena:5 416,80
Zmluva:https://sgkca.edupage.org/files/2emklub.pdf