Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INCPP001 - Zabezpečenie občerstvenia počas aktivít inovačného vzdelávania


Projekt:Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
Názov verejného obstarávateľa:Štátny pedagogický ústav
Víťazný uchádzač:Two Wings s.r.o., Letisko v Košiciach, 041 75 Košice-Barca
Cena:3 897,22
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1779092&l=sk