Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vyhlásenie výzvy pre program SK07 Zelené inovácie v priemysleÚrad vlády SR ako správca programu SK07 Zelené inovácie v priemysle vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt