Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Novinky

Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska

Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska

24.01.2018

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko dnes otvorili nový "THE EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION", ktorý podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy. Financovanie je k dispozícii vo v...

Brožúra grantov EHP a Nórska 2009-2014

Brožúra grantov EHP a Nórska 2009-2014

18.01.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva na Slovensku vydal prezentačnú brožúru o grantov EHP a Nórska 2009-2014 na Slovensku. 

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk - Evaluácia programu kultúrneho a prírodného dedičstva

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk - Evaluácia programu kultúrneho a prírodného dedičstva

02.01.2018

Verejný obstarávateľ, ktorým je Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku "Evaluácia programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení ...

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

21.12.2017

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2018!  Odbor grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

22.05.2017

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 boli plne rezervované pre žiadosti o príspevky, ktoré splnili formálne kritéria. Žiadosti o príspevky, ktoré budú predložené po 21.5.2017 budú zaradené ...

Záverečná konferencia programu Kultúrne dedičstvo

Záverečná konferencia programu Kultúrne dedičstvo

19.05.2017

Úrad vlády SR ako Správca programu “Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva” financovaného z grantov EHP a štátneho...

Záverečná konferencia programu Domáce a rodovo podmienené násilie

Záverečná konferencia programu Domáce a rodovo podmienené násilie

19.05.2017

Úrad vlády SR ako Správca programu “Domáce a rodovo podmienené násilie” financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu si Vás dovoľuje pozvať na Záverečnú konferenciu programu, ktorá sa uskutoční dňa 13.06.2017 ...

Záverečná konferencia programu Cezhraničná spolupráca

Záverečná konferencia programu Cezhraničná spolupráca

19.05.2017

Úrad vlády SR ako Správca programu “Cezhraničná spolupráca” financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu organizujú dvojdňovú Záverečnú konferenciu programu, ktorá sa uskutoční dňa 14.6.2017 na Slovensku a dňa...

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

12.05.2017

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné kon...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli oznámil spustenie Fondu v rámci grantov EHP a Nórska, ktorý je zameraný na zamestnanosť mladých

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli oznámil spustenie Fondu v rámci grantov EHP a Nórska, ktorý je zameraný na zamestnanosť mladých

05.05.2017

Keďže sociálna a ekonomická rovnosť a účasť na trhu práce sú úzko prepojené, Fond pre zamestnanosť mladých sa osobitne zameriava na podporu nadnárodných projektov, ktoré podporujú trvalo udržateľné a kvalitné zamestna...

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom

08.03.2017

V rámci Medzinárodného dňa žien sa Granty EHP a Nórska pripájajú k iniciatíve "Action Day Countering Sexist Hate Speech" (Akčný deň proti sexistickým nenávistným prejavom), ktorá bola vyhlásená tento týždeň Radou Euró...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku

16.01.2017

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora Fondu pre aktívne občianstvo na Slovensku. http://eeagrants.org/News/2017/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-the-Act...

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informácie o aktuálne voľných finančných prostriedkov pre financovanie žiadosti o príspevky

Vytvorenie spoločnej alokácie pre tematické komponenty v zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 a informác...

01.12.2016

V zmysle Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni, bod M., Národný kontaktný bod ku dňu 30.11.2016 zrušil samostatné alokácie pre jednotlivé tematické komponenty a vytvoril z voľných finančných pros...

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom boli dnes podpísané v Bratislave.

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenšt...

28.11.2016

Slávnostný podpis memoránd o porozumení sa uskutočnil dnes, dňa 28. novembra 2016 o 14,00 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Memorandá podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav La...

Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom spečatí nové obdobie finančnej podpory z grantov EHP a Nórska

Podpis memoránd medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom spečatí nové obdobie finančnej podpory z grantov EHP a Nórska

22.11.2016

Cezhraničná spolupráca, ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, miestne regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, domáce a rodovo podmienené násilie či zel...

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilaterálnych fondov – predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o príspevok

10.11.2016

Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kult...

Oznam pre aktuálnych realizátorov bilaterálnych aktivít v rámci opatrenia B bilaterálnych fondov

10.11.2016

Žiadatelia o príspevok z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B, ktorí realizujú schválené bilaterálne aktivity s termínom realizácie do 31.1.2017 (v zmysle pôvodného oznámenia o otvorení opatrenia B bilaterálnych fo...

Program Cezhraničná spolupráca: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

17.10.2016

Vážení prijímatelia,   z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK08 Cezhraničná spolupráca Vás ako prijímateľov prostriedkov v rámci výzvy CBC01 týmto...

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

25.08.2016

Vážení prijímatelia, z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Vás ako prijímateľa prostriedkov v rámci výziev ...

« 1 2 3 »