Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Novinky

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

15.08.2016

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou repu...

Slovensko – ukrajinské pohraničie ožilo cyklopodujatím Herkules na kolesách

Slovensko – ukrajinské pohraničie ožilo cyklopodujatím Herkules na kolesách

15.08.2016

Pelotón takmer 80 mladých ľudí a detí z Ukrajiny, Nórska, Slovenska prekročil štátnu hranicu Malyj Bereznyj – Ubľa po takmer 50 kilometroch jazdy krásnou Užanskou dolinou. Na hraničnom priechode účastníkov čakalo sláv...

Žijúca legenda horskej cyklistiky Filip Polc na podujatí úradu vlády Herkules na kolesách

Žijúca legenda horskej cyklistiky Filip Polc na podujatí úradu vlády Herkules na kolesách

10.08.2016

Už zajtra, vo štvrtok 11.augusta 2016 sa v Užhorode na Ukrajine začne medzinárodné podujatie Herkoles – Herkules na kolesách, ktorého organizátorom je Úrad vlády SR a ktorého cieľom je spoznať a spopularizovať turisti...

PROGRAM CYKLOPODUJATIA: Herkoles – Herkules na kolesách

09.08.2016

Zakarpatie na Ukrajine a Východné Slovensko sú regióny, v ktorých sa výrazne prelína západoeurópska kultúra s východnou, tzv. byzantskou kultúrou. Regiónmi, kde sa stýkajú tri jazykové oblasti a etniká, kde v súzvuku ...

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spolup...

19.07.2016

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regionálnu spoluprácu. http://eeagrants.org/News/2016/Invitation-to-bid-Fund-Operato...

Úrad vlády SR pripravuje rokovania o detailoch nového programového obdobia grantov EHP a Nórska

01.06.2016

V súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti, týkajúcimi sa prípravy programového obdobia z grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR informuje, že vykonáva  dôslednú prípravu na oficiálny začiatok rokovaní s Nórskom, Islan...

Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na úrovni programov v rámci opatrenia B stále ot...

31.05.2016

Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi ...

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

Aktivity a projekty programu Domáce a rodovo podmienené násilie pomáhajú zlepšovať situáciu jeho obetí a pripravovať odborníkov, ktorí pomoc poskytujú

13.05.2016

Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien a ich detí. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva Európskej únie takmer š...

Projekt Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Slovenska a Ukrajiny aj v 3D - projekt InovEduc

13.05.2016

Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých školách prostredníctvom využitia najmodernejších technológií virtuálnej a rozšíren...

Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce

10.05.2016

Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého správcom je Úrad vlády SR. V rámci nej je v celkovej sume 10 878 290  eur...

Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska 2014 - 2021 prichádza!

Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska 2014 - 2021 prichádza!

05.05.2016

Dňa 3. mája 2016 boli v Bruseli podpísaná nová dohoda o grantoch EHP a Nórska na programové obdobie 2014 – 2021. Oficiálnu správu je možné nájsť . Predmetná dohoda je základným predpokladom pre ďalšie pokračovanie ...

ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónnych čísel

ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónnych čísel

13.04.2016

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene telefónnych čísel na Odbore grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR. Nové telefónne čísla začínajú 02/20925 + XXX (trojmiestna klapka). Doterajšie telefónne čísla, ktoré začínali 02/...

Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov

07.04.2016

Vážení prijímatelia, z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov Vás týmto chceme osloviť s možnosťou o prejavenie záujmu o zvýšenie projektového grantu vo Vašom projekte.   Pri d...

Vydaná brožúra zo 6. ročníka fóra Európskych  hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe

Vydaná brožúra zo 6. ročníka fóra Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe

06.04.2016

Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vydal v spolupráci s Institute for Stability and Development brožúru zo 6. ročníka fóra Európskych hraničných dialógov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 24.-2...

Aktivita "Študijná cesta do Nórska" uzavretá

03.03.2016

Úrad vlády SR, ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie týmto oznamuje potenciálnym žiadateľom, že kapacity boli naplnené a týmto uzatvára tzv. obmedzené oznámenie o otvorení opatrenia B bilateráln...

Oznámenie o realizácií aktivity „Študijná cesta do Nórska 2016“ v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

29.02.2016

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie “ otvoril dňa 29.2.2016 tzv. obmedzené oznámenie  o otvorení Opatrenia B – bilaterálneho fondu v rámci programu SK09 „Domáce a rodovo podmien...

Novootvorený bezpečný ženský dom DÚHA v Bratislave prichýli prvé klientky už v pondelok 8.2.2016

Novootvorený bezpečný ženský dom DÚHA v Bratislave prichýli prvé klientky už v pondelok 8.2.2016

04.02.2016

Dagmar Povodová, riaditeľka Bezpečného ženského domu DÚHA: „ Veľmi sa teším, že sa spojili sily pre dobrú vec. Náš bezpečný ženský dom bude schopný prichýliť vcelku 16 žien, matiek a ich detí, ktoré zažívajú domáce ná...

« 1 2 3