Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
GII01004 - Zariadenie na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - 1ks BIOPEL, a. s. Drevoindustria Mechanik, Oceliarska 3, 010 01 Žilina 347 730,00 €
GII01004 - Softvérová časť informačného systému BIOPEL, a. s. BPM Consulting, s.r.o., Timonova 27, 040 01 Košice 117 750,00 €
GII01004 - Dodávka vozidiel s príslušenstvom a zaškolením obsluhy- nákladné vozidlá s príslušenstvom BIOPEL, a. s. Volvo Group Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec 821 540,00 €
GII01004 - Vozidlá na spracovanie a manipuláciu s drevom BIOPEL, a. s. Hyca s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok 664 500,00 €
INC01004 - Prenájom hudobných nástrojov, zvukovej a ozvučovacej techniky Súkromné gymnázium Kežmarok OZ Kežmarský hlas, Hradné námestie 87/9, 050 01 Kežmarok 2 200,00 €
INC01005 - Dodanie nábytku ZŠ Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199 HOLZKOV s.r.o., Gemerská 556, 049 51 Brzotí 6 397,00 €
INC01006 - Nákup nábytku Základná škola Štítnik Ing. Peter Burdiga - trade RV, Jarná 29,048 01 Rožňava 6 084,00 €
INC01011 - Dodanie drobného riadu – dovybavenie kuchynky ŽŠ Nižný Mirošov ALNA SK s.r.o., Sov. Hrdinov 467/1, 089 01 Svidník 1 442,30 €
INC01013 - Klub Rómskeho jazyka - prenájom (ex post overenie) Súkromné gymnázium Kremnica 1)Združenie Útočište, J. Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica, 15€ (1.miestnosť 5€/h;2.miestnosť 10€/h) 4 320,00 €
INC01013 - "Klub Rómskeho jazyka - kroje a krojové súčasti pre dievčatá a chlapcov Súkromné gymnázium Kremnica Súkromná stredná odborná škola Kežmarok 4 750,00 €
INC01013 - Prezentácia cieľov a výsledkov školy v NR SR- Deň Rómov- školské uniformy Súkromné gymnázium Kremnica Clero s.r.o., 951 21 Rišňovce 193 4 649,50 €
INC01014 - Osvetová a umelecká činnosť - hudobná aparatúra eMKLub Musicmania s.r.o., Lúčky 40, 967 01 Kremnica 5 416,80 €
INCPP001 - Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb a priestorových kapacít Štátny pedagogický ústav Tatra UNITED CORPORATION, a.s.,Bratislava 8 322,40 €
INCPP001 - Zabezpečenie občerstvenia počas aktivít inovačného vzdelávania Štátny pedagogický ústav Two Wings s.r.o., Letisko v Košiciach, 041 75 Košice-Barca 3 897,22 €
INCPP001 - Tlačiarenské a grafické služby Štátny pedagogický ústav Ultra Print s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava 75 790,00 €
ACC01002 - Zabezpečenie konferencií, seminárov (workshopov) Združenie miest a obcí Slovenska Gondor, s.r.o., Slovenská 14, 080 01 Prešov 20 767,20 €
ACC01002 - Gabiony Nižná Polianka Ivana Baňasová - ERNYMAK.sk, Harhaj 49, 086 45 Harhaj 37 464,00 €
ACC01002 - Kameň Nižná Polianka COPASTAV s.r.o., Duklianska 17, 085 01 Bardejov 47 425,20 €
ACC01002 - Drevo Nižná Polianka Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 05333 Nálepkovo 40 989,50 €
ACC01002 - Drôt pre projekt Nižná Polianka COPASTAV s.r.o.,Duklianska 17,085 01 Bardejov 2 978,40 €
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »