Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
CLT01006 - Zabezpečenie tvorby a tlače propagačných materiálov Truc sphérique ETISOFT Slovensko s.r.o., Makovického 59/2, 010 01 Žilina 1 494,00 €
CLT01007 - Zabezpečenie odbornej pomoci pri realizácii verejného obstarávania Mesto Sereď Externé obstarávanie s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 2 412,00 €
CLT01007 - Zabezpečenie služieb projektového manažmentu projektu Mesto Sereď Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 Bratislava 10 800,00 €
CLT01009 - Zabezpečenie služieb verejného obstarávania Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Externé obstarávanie s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 3 100,00 €
CLT01009 - Poradenské a konzultačné služby finančného manažmentu Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37,811 04 Bratislava 9 744,00 €
CLT01009 - Služby projektového riadenia Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Cassis consult s.r.o., Vlčkova 37,811 04 Bratislava 8 400,00 €
CLT01009 - Reštaurátorské práce - Kláštor Benediktínov Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra restART SK, s.r.o., Májová 438/19, 013 06 Terchová 203 385,00 €
CLT01009 - Výber dodávateľa na zabezpečenie služieb publicity Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Bystrík s.r.o., ul. Pavla Straussa 3, 949 11Nitra 4 800,00 €
CLT01010 - Reklamné služby a služby spojené s tlačou Štátne divadlo Košice Rabaka reklamné panely s.r.o., Rampova 5, 040 01 Košice 23 379,60 €
CLT01010 - Poskytovanie ubytovania v tuzemsku Štátne divadlo Košice Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, 040 01 Košice 23 712,48 €
CLT01011 - Reklamné a propagačné predmety Mestská časť Bratislava-Staré mesto DOLIS s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 2 200,00 €
CLT02001 - Tvorba a údržba webovej podstránky projektu Mesto Žilina MaM multimédia, Dolný Val 118/64,010 01 Žilina 1 180,00 €
CLT02001 - Externý projektový manažment (zopakované VO) Mesto Žilina Centire s.r.o., Zahradnícka 72, 821 08 Bratislava 22 560,00 €
CLT02001 - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky-stavebné práce (ex-post kontrola po podpise zmluvy) Mesto Žilina EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava 2 587 000,00 €
CLT02002 - Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň - obnova východného krídla Slovenské národné múzeum Obnova s.r.o.,J.Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica 244 000,00 €
CLT02003 - Archeologický výskum trebišovského hradu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce 22 200,00 €
CLT02003 - Externé riadenie projektu Revitalizácia Pariča (RePar) Mesto Trebišov PROEDUCA s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina, 15 840,00 €
CLT02005 - "Vytvorenie dynamickej webovej stránky, jej aktívna správa, údržba, realizovanie grafických návrhov a webhosting Obec Štiavnické Bane Mgr. Radko Holub č.412, 969 81 Štiavnické Bane 2 836,80 €
CLT02005 - Koordinátor projektu Obec Štiavnické Bane Mgr. Janetta Hudecová, Obrancov mieru 76/76, 969 01 Banská Štiavnica 9 380,00 €
CLT02005 - Vykonanie archeologického výskumu Obec Štiavnické Bane Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica 2 500,00 €
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »