Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC03028 - Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažčových vôd v areáli ZŠ Župkov Základná škola s materskou školou MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza 24 516,60 €
ACC03029 - Výkon technickej asistencie – externý manažment Základná škola, Sľažany 122 Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen 4 980,00 €
ACC03029 - Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu Základná škola, Sľažany 122 Ing. Jaroslav Magát, Velčice 331 26 816,00 €
ACC03031 - Výkon TA - externý manažment Základná škola s materskou školou Cinobaňa Ing. Ladislav Hudák, Ostrá lúka 85, 962 61 4 100,00 €
ACC03032 - TA a externý manažment Základná škola Divín Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen 4 980,00 €
ACC03034 - Moderné využitie dažďovej vody - stavebné a záhradnícke služby Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77 MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza 25 554,00 €
ACC03035 - Revitalizácia zelene (zopakované VO) Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava JV INTERSAD, spol. s.r.o. 21 398,15 €
ACC03035 - Priepustná dlažba Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Ing. Ľubomír Sedláček, 31, 925 51 Šintava 6 429,48 €
ACC03037 - Nákup drevín a ich výsadba - ACC03037 Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 5 499,99 €
ACC03038 - Výkon technickej asistencie – externý manažment Základná škola Hliník nad Hronom Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen 4 980,00 €
ACC03042 - Rekonštrukcia a revitalizácia školského dvora Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava B4you s.r.o., Veltlínska 2, 902 01 Pezinok 9 399,50 €
ACC03042 - Zelená strecha s hydroizoláciou Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava CarniHerba, Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 11 072,00 €
ACC03042 - Obstaranie 16 stromov Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava CarniHerba, Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 2 999,00 €
ACC03042 - Úprava podkladu a políženie zatrávňovacích tvárnic Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava Šebík Stanislava, Uhrova 1, 831 01 Bratislava 8 893,35 €
ACC03043 - Zabezpečenie pomocnej stavebnej výroby na dokončovacie práce súvisiace s projektom Základná škola Cernina STAVWORK spol. s r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov 10 800,00 €
ACC03043 - Zabezpečenie služby spojenej s verejným obstarávaním Základná škola Cernina Ing. Štefan Potemri, ul. Záhradná 23,080 01 Prešov 3 000,00 €
ACC03043 - Zabezpečenie občerstvenia pre členov otváracej konferencie Základná škola Cernina REŠTAURÁCIA ARCHEUS, Havanská 5, 040 13 Košice 2 000,00 €
ACC03045 - TA a externý manažment Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – AlapiskolanHlavná 115,Topoľníky – Nyárasd Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen 4 980,00 €
ACC03049 - Zabezpečenie nákupu stromov, semien tráv, kvetov a živých plotov (cez EKS) Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 8 892,00 €
ACC03049 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné DAAX spol. s r.o., Dedinská 30/87, 01001 Žilina 1 499,00 €
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »