Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC03064 - Nákup drevín a ich výsadba Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/17, 981 02 Tornaľa 3 890,00 €
ACC03064 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 2 600,00 €
ACC03065 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody Základná škola s materskou školou Bajerov Painthouse s.r.o.,Turie 539,013 12 Turie, 2 700,00 €
ACC03065 - Nákup drevín a ich výsadba Základná škola s materskou školou Bajerov OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 6 999,99 €
ACC03067 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody (cez EKS) Odborné učilište internátne PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 3 650,00 €
ACC03067 - Nákup drevín a ich výsadba Odborné učilište internátne OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 3 999,99 €
ACC03068 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 3 250,00 €
ACC03068 - Nákup drevín a ich výsadba Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 4 999,98 €
ACC03069 - Drevený záhradný domček, slúžiaci na vyučovanie a vybavenie domčeka - drevené stoly a lavice Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu BPP s.r.o., Cesta ku smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica 5 240,00 €
ACC03069 - Výsadba dažďovej záhrady Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu Záhradníctvo Alpinum - Valéria Rothová, Horná Ves 84 10 882,00 €
ACC03070 - Zberné nádoby na dažďovú vodu Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza 2 135,04 €
ACC03070 - Jazierko Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec MARGOČ s.r.o., Sielnica 377, 962 31 Sielnica, 4 093,76 €
ACC03070 - Občerstvenie pre účastníkov otváracej konferencie (desiata pre 500 osôb - PHZ 2,64€ bez DPH/os., recepcia 1 pre 100 osôb - PHZ 9,47€ bez DPH/os., recepcia2 pre 100 osôb - PHZ 10,22€ bez DPH/os.) Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, 984 01 Lučenec 3 268,80 €
ACC03070 - Vegetačná strecha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec MARGOČ s.r.o., 962 31 Sielnica 377 3 711,46 €
ACC03071 - Koordinátor projektu Mesto Vranov nad Topľou RND.Pavol Kaňuch - Discover Slovakia, Jusková Voľa 90, 094 12 Juskova Voľa 4 000,00 €
ACC03072 - Nákup drevín a ich výsadba (výkopové práce) Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava 5 995,00 €
ACC03072 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium DAAX spol. s r.o., Dedinská 30/87, 010 01 Žilina 1 729,00 €
CBC01008 - Ubytovanie, prenájom a strava počas konferencie v Košiciach - časť 1 Paneurópska vysoká škola n.o. Hotel Gloria Palac s.r.o., Bottova 1, 040 01 Košice 2 600,00 €
CBC01012 - Reklamné a propagačné predmety Štátna ochrana prírody SR REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 3 890,56 €
CLT01001 - Publicita projektu Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava Ing. Pavol Hudák - turistika, informácie, služby, Sázavského 15, 085 01 Bardejov 12 420,00 €
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »