Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC03050 - Kvapka:kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - dažďová záhrada a miniarborétum (zopakované VO) Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 EUROTREND SK s.r.o., Priemyselná 1/3860, 071 01 Michalovce 17 098,50 €
ACC03050 - Kvapka:kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - skleník Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 EUROTREND SK s.r.o., Priemyselná 1/3860, 071 01 Michalovce 12 711,31 €
ACC03050 - Kvapka:kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - altán Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 EUROTREND SK s.r.o., Priemyselná 1/3860, 071 01 Michalovce 5 991,60 €
ACC03051 - Dažďová záhrada Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce Ondrej Krišta-OK GARDEN, 094 35 Čaklov 19 968,22 €
ACC03052 - Adaptačné opatrenia a odvod a zber dažďových vôd Základná škola Žofie Bosniakovej Púchovská záhradnícka s.r.o., 1. mája 834, 020 01 Púchov 20 040,00 €
ACC03053 - Finančné riadenie a publicita projektu Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina Ing. Roman Gajdošech, Slovenského národného povstania 73/6, 018 51 Nová Dubnica 3 922,45 €
ACC03055 - Nákup tovarov - stromy, kríky, drobný tovar Stredná odborná škola strojnícka Jozef Kurucár - KURUCÁR A SYN s.r.o., 023 34 Kysucký Lieskovec 450 4 735,20 €
ACC03055 - EKO dlažba a zatrávňovače - nákup tovaru Stredná odborná škola strojnícka Ing. Roman Jantošík - Stavmont, s.r.o., Rudinská cesta 1089, 024 01 Kysucké Nové Mest 10 896,96 €
ACC03055 - Pokládka EKO dlažby, zatrávňovačov, terénne úpravy, výkopové práce, HSV+zemné práce, PSV práce Stredná odborná škola strojnícka S.H.-Stanislav Hrubý, 023 41 Nesluša 389 8 347,25 €
ACC03055 - Nákup tovaru - podzemný zásobník dažďovej vody s príslušenstvom Stredná odborná škola strojnícka EKODREN s.r.o., Ing. Pavol dubek, Nová 15, 902 03 Pezinok 3 119,04 €
ACC03055 - Služby - revitalizácia drevín Stredná odborná škola strojnícka SEIDL s.r.o., J.Sklenára 15, 010 01 Žilina 1 444,80 €
ACC03056 - Stavebné práce Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov H.D.K., spol. s r.o., Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica 25 400,00 €
ACC03059 - Zabezpečenie experta pre vypracovanie osnov Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej K.R.K, Ludvika Svobodu 1636/3, 979 01 Rimavská Sobota, 3 737,00 €
ACC03059 - Zabezpečenie experta pre oblasť zmeny klímy Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej K.R.K., Ludvika Svobodu 1636/3, 979 01 Rimavská Sobota 3 719,00 €
ACC03059 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 1 250,00 €
ACC03059 - Nákup drevín a ich výsadba Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa 4 400,00 €
ACC03060 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody Stredná odborná škola PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 1 498,99 €
ACC03060 - Nákup drevín a ich výsadba Stredná odborná škola Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava 4 310,00 €
ACC03062 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch Construction s.r.o., 64, 956 32 Nadlice 1 296,00 €
ACC03062 - Nákup drevín a ich výsadba Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02, Bratislava 3 800,00 €
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »