Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC03016 - Nákup drevín a ich výsadba Základná škola Prešov OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 8 080,00 €
ACC03017 - Tlač a grafika Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves 1 836,00 €
ACC03017 - Plastové nádoby na zber dažďovej vody (zopakované VO) Základná škola s materskou školou EKOVOLT s.r.o., Mlynská 13,053 11 Smižany 3 526,14 €
ACC03017 - Skleník - walipini Základná škola s materskou školou Hrhovské služby s.r.o., SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov 5 631,06 €
ACC03017 - Exteriérová eko-učebňa so zelenou strechou, vertikálnym zazelenením a informačnými panelmi (zopakované VO) Základná škola s materskou školou MARUS s.r.o., Filinského cesta 2984/8, 052 01 Spišská Nová Ves 15 765,07 €
ACC03019 - Záhradnícke práce a tovary Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29,014 01 Bytč 7 970,48 €
ACC03020 - Stavebné práce Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany BD Plus s.r.o., Maurerova 11, 053 42 Krompachy 33 926,41 €
ACC03021 - Trieda v prírode - Altán Základná škola Podvysoká 307 TEMPRO – Stavebná firma s.r.o., Horná ul. 126, 022 01 Čadca 8 299,96 €
ACC03021 - Pracovné náradie Základná škola Podvysoká 307 Euronáradie – Stanislav Viležinský, Námestie slobody 6, 022 01 Čadca 2 707,08 €
ACC03021 - Pracovný materiál Základná škola Podvysoká 307 Ing. Michal Chrastina - Ideal Garden, Za Tescom, 022 01 Čadca 5 932,44 €
ACC03021 - Zberný systém vody Základná škola Podvysoká 307 Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia, 023 57 Podvysoká 1 564,50 €
ACC03021 - Projektová dokumentácia Základná škola Podvysoká 307 Ing. Milan Kožák, Podvysoká 307, 023 57 Podvysoká 307 900,00 €
ACC03022 - Stavebné práce-ACC03022 Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Selye János Gimnázium Kubovics - AGRO 34 659,30 €
ACC03023 - Koordinátor projektu-ACC03022 Špeciálna základná škola internátna,Bytča Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto 2 400,00 €
ACC03023 - Stavebné práce - Realizácia vodozádržných adaptačných opatrení Špeciálna základná škola internátna Bytča Milan Gaňa - CLEANEX, Gaštanova 1008/29, 014 01 Bytča 23 987,88 €
ACC03025 - Poskytnutie služieb - koordinátor revitalizačných opatrení Základná škola s materskou školou Hrušov OZ STRUK, Medovarce 68, 962 65 Hontianske Nemce 3 580,00 €
ACC03026 - Zhotovenie náučného chodníka Základná škola JÁN MATTA, Obchodná 14/33, 078 01 Sečovc 2 500,00 €
ACC03027 - Nákup kancelárskych potrieb Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza 1 861,70 €
ACC03027 - Vybudovanie jazierka Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin Manada Trading s.r.o., Sebedražská 8, 971 01 Prievidza 9 636,86 €
ACC03028 - Vypracovanie projektovej dokumentácie Základná škola s materskou školou LEDEX, s.r.o. 984,00 €
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »