Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
DGV01004 - Služby súvisiace s koordináciou projektu (Brána do života) Občianske združenie Brána do života Mgr. Andrea Navrátilová Žiaková, Podzáhradná 12285/4A,82106 BA 14 280,00 €
DGV01004 - Publicita Občianske združenie Brána do života Michal Krajčír, Lužná 229/43, 927 05 Šaľa 4 900,00 €
DGV01004 - Servisný pracovník-servisné a prevádzkové služby Občianske združenie Brána do života Ján Zapletal, Medveďovej 1, 851 04 Bratislava 6 200,00 €
DGV01004 - Elektrické prístroje pre domácnosť Občianske združenie Brána do života Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 2 427,00 €
DGV01005 - Poskytovanie „právnych služieb“ v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva PROGRESFEM Mgr. Kristína Hoholíková, advokát, Nám. sv. Egídia 55, 058 01 Poprad 5 760,00 €
DGV01006 - Kancelársky nábytok OZ Hana IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, Bratislava 821 04 1 611,50 €
DGV01006 - Účtovnícke služby OZ Hana EcoUnit s.r.o., Kollárová 2557/8, 052 01 Spišská Nová Ves 1 728,00 €
DGV01006 - Výpočtová technika OZ Hana NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 1 506,60 €
DGV01006 - Poskytovanie „právnych služieb“ v rámci špecializovaného právneho poradenstva OZ HANA JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves 4 032,00 €
DGVPP001 - Kancelárske potreby Inštitút pre výskum práce a rodiny Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 7 600,00 €
DGVPP001 - Kancelársky nábytok (cez EKS) Inštitút pre výskum práce a rodiny Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 9 689,40 €
DGVPP001 - Elektrospotrebiče pre prevádzku kuchynky a na drobné čistenie Inštitút pre výskum práce a rodiny GASTROSET SK, sr.o., Geologická 1F, 821 06 Bratislava, 1 089,96 €
DGVPP001 - Ubytovanie, stravovanie a prenájom školiacej miestnosti - Martin Inštitút pre výskum práce a rodiny PAXTRAVEL s.r.o., Pečnianska 23, 851 01 Bratislava 4 890,00 €
DGVPP001 - Reprezentačné predmety s potlačou pre publicitu vrátane drobných grafických prác Inštitút pre výskum práce a rodiny Crystal Group, s.r.o, Lánska 932/15,017 01 Považská Bystrica 1 788,00 €
GII01001 - Nákladné vozidlá Intech Slovakia, s.r.o. KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica 593 800,00 €
GII01001 - Štiepkovač Intech Slovakia, s.r.o. Biber s.r.o., Dynín 66, 373 64 Dynín, Česká Republika 493 000,00 €
GII01001 - Poľnohospodárska technika Ľubica Takáčová SOME SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč 132 100,00 €
GII01004 - BLC - Biomasové logistické centrum-nKysucký Lieskovec NOVOSTAVBA:n1. časť - Stavebná časť BLC BIOPEL, a. s. OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená 1 715 000,00 €
GII01004 - 2. časť - Technologická časť BLC BIOPEL, a. s. Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 01 Žilina 1 911 000,00 €
GII01004 - Teleskopický čelný nakladač s príslušenst vom 1ks BIOPEL, a. s. LMM, spol. s r.o., Klenova 24,831 01 Bratislava 79 500,00 €
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »