Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
DGV01002 - Zabezpečenie publicity - návrhu a výroby propagačných a informačných predmetov Záujmové združenie žien MYMAMY Ing. Dušan Guzi - ŠANZI, Dubová 10, 080 01 Prešov 1 579,20 €
DGV01002 - Zabezpečenie domácich spotrebičov Záujmové združenie žien MYMAMY HOME ELEKTRO s.r.o., Vodná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou 4 128,00 €
DGV01002 - Stavebné práce naviac Záujmové združenie žien MYMAMY UNISTAV s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 01 Prešov 11 489,28 €
DGV01003 - Plastové okná Centrum Slniečko,n.o JIPO SK s.r.o., Čeladická 1, 951 75 Beladice 2 170,98 €
DGV01003 - Klimatizácia Centrum Slniečko,n.o B.L.O.C.K. SR, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra 6 286,80 €
DGV01003 - Elektrická jednokrídlová brána s pohonom + stavebné úpravy Centrum Slniečko,n.o Efes Electronics spol. s.r.o., Novozámocká 89 949 05 Nitra 3 763,20 €
DGV01003 - Monitorovanie vchodových dverí + panikové tlačidlo Centrum Slniečko,n.o Efes Electronics spol. s.r.o., Novozámocká 89 949 05 Nitra 1 620,00 €
DGV01003 - Kamerový systém - detský svedok Centrum Slniečko,n.o Jozef Maďar OCHKO, Mojmírovce 1132, 951 15 Mojmírovce 1 677,84 €
DGV01003 - Kamerový systém 8 kanál interiér a 8 kanál exteriér Centrum Slniečko,n.o MOREZ EFEKT, s.r.o., Novozámocká 89, Nitra 949 01 3 334,00 €
DGV01003 - Kuchyňa Centrum Slniečko,n.o Peter Moravčík - Stolárstvo 1 584,00 €
DGV01003 - Nábytok + detské vybavenie Centrum Slniečko,n.o Peter Ďurina PROMA, Ulica Eugena Gajdára 415/12, 95107 Čechynce 20 655,35 €
DGV01003 - Výpočtová technika Centrum Slniečko,n.o ITSK Henrich Sonnenschein, Fraňa Mojtu 22, Nitra 5 089,30 €
DGV01003 - Bezpečnostné dvere Centrum Slniečko,n.o Marek Lajcha – Zicher, Damborského 9, 949 01 Nitra 3 025,56 €
DGV01003 - CITYLIGHTY Centrum Slniečko,n.o euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 2 600,00 €
DGV01003 - Informačné materiály Centrum Slniečko,n.o OPTIMA a.s., Železničná 8, 949 01 Nitra 912,96 €
DGV01003 - Výbava domácnosti - elektrické zariadenia Centrum Slniečko,n.o ITSK Henrich Sonnenschein, Fraňa Mojtu 22, Nitra 3 808,48 €
DGV01003 - Výbava pre deti a materiálna terapia Centrum Slniečko,n.o Školáčik s.r.o., Dlhá 139, Nitra 3 953,00 €
DGV01003 - Obstaranie osobného auta Centrum Slniečko,n.o Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Bratislavská 18, Nitra 9 875,00 €
DGV01004 - Rekonštrukcia jestvujúceho objektu - stavebné práce Bratislavský samosprávny kraj CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 228 900,00 €
DGV01004 - Účtovníčka projektu (Brána do života) Občianske združenie Brána do života Janka Prelovská, Pezinská 7, 900 21 Pezinok 10 560,00 €
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »