Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
CBC01008 - Profesionálne PC zostavy, profesionálne tablety,grafický a iný software, prezentačná technika Paneurópska vysoká škola n.o. Ing.Henrich Raduška-H.R.Soft,Sadová 588/7,90091 Limbach 17 440,99 €
CBC01009 - Zimný Tábor-zabezpečenie ubytovania,stravovania,skipasov,dopravy v rámci strediska Akademik Technická Univerzita Košice PAXTRAVEL,s.r.o.,Pečnianska 23,851 01 Bratislava 11 790,00 €
CBC01011 - "Expert pre dobrovoľníkov" Karpatská nadácia Fond eu, oz., Bernolákova 7, 040 11 Košice 6 000,00 €
CBC01014 - Ubytovanie účastníkov a lektorov na podujatiach Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. DAMARA s.r.o.,Hlavná 101,080 01 Prešov 4 900,00 €
CBC01017 - Preprava účastníkov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. DAMARA s.r.o.,Hlavná 101,080 01 Prešov 9 025,00 €
CBC01017 - Publikácie Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. ADIN s.r.o.,Dubová 2,080 01 Prešov 7 755,00 €
CBC01017 - Strava účastníci Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. RABŠTÍN s.r.o.,Prostějovská 1, 080 01 Prešov 9 975,00 €
CBC01017 - Ubytovanie 2188 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. DAMARA,s.r.o.,Hlavná 101,080 01 Prešov 21 080,00 €
CBC01018 - Tlačiarenské služby Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. ADIN,s.r.o.,Dubová 2,080 01 Prešov 12 705,00 €
CBC01018 - Zabezpečenie bežných cateringových služieb Prešovská univerzita v Prešove MAGISTER-Prešov,spol. s r.o.,Hlavná 71,080 01 Prešov 2 597,00 €
CBC01025 - Informačné obojstranné tabule s mapou Mesto Michalovce NIKA PRESS s.r.o.,Ivana Krasku 781/21, 071 01 Michalovce 11 976,00 €
CBC01025 - Filmový dokument Mesto Michalovce WONTI,s.r.o.,Strojárenská 3,040 01 Košice 14 900,00 €
CBC01025 - Publicita Mesto Michalovce Jozef Rovňák-EXCEL s.r.o.,Petrovce nad Laborcom 15 5 766,00 €
CBC01025 - Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti Mesto Michalovce Ing. Ľudovít Foldy - PHOTO VISION,M.Rázusa 1848/2,071 01 Michalovce 28 360,00 €
CLT01003 - Veža kráľa Mateja - stavebné práce RKBZ (rokovacie konanie) Perly gotickej cesty, n.o. Košice Akad. sochár Vladimír Višváder - Villard, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava 475 161,16 €
CLT01004 - Rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec ROD - HAR s.r.o., Hervartov 12, 086 22 Hervartov 88 600,00 €
CLT01010 - Stavebné práce Štátne divadlo Košice PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov 477 559,75 €
CLT01011 - Stavebné úpravy - obnova fasád a strechy Mestská časť Bratislava-Staré mesto Stuckdekor Weber s.r.o., Závod 1049, 908 72 Závod 567 608,90 €
DGV01002 - Interiérové vybavenie Bezpečného ženského domu MyMamy, o.z. BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s.,Pod Táborom 46,080 01 Prešov 19 175,70 €
DGV01004 - Postele Občianske združenie DOMOV - DÚHA Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina 4 387,46 €