Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
  • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
  • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
  • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
  • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nepriebiehajú žiadne verejné obstarávania.

Posledné zverejnené verejné obstarávanie:
Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. vyhlásil dňa 27.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Elektromobil pre Biomasové logistické centrum“. Ponuky je možné predkladať do 11.4.2017, 12:00. Prepodkladaná hodnota zákazky je 27 906,31€.

Archív


od: do:
Názov Verejný obstarávateľ Víťazný uchádzač Cena
ACC02002 - Projektová dokumentácia pre Podzemné nádrže pre zachytenie a využitie daž´dovej vody (2.časť) - zopakované VO Technická univerzita Zvolen Ipros, s. r. o., Ing. Roman Baláži, Kasalová 2, 949 01 Nitra 9 072,00 €
ACC02002 - Dažďové záhrady a výstavba stromov Mesto Zvolen AB Facility s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 73 630,00 €
ACC02003 - Obstaranie tovarov a služieb pre publicitu projektu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Beck a Partners International s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava 18 540,00 €
ACC02003 - Obstaranie tovarov a služieb na gastro služby v rámci usporiadania pripravovaných konferencií, workshopov a eventov Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mymedia s.r.o., Popradská 40, 821 06 Bratislava, 20 075,40 €
ACC02003 - Výsadba stromoradia a krov v stredovom páse križovatky Dolnozemská-Kutlíková Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava CARNIHERBA, Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava 11 837,40 €
ACC03001 - Voda a klíma v našej škole – časť, dažďová záhrada Základná škola s materskou školou Záriečie, Mestečko Milan Gaňa – CLEANEX, ul. Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča 23 076,18 €
ACC03002 - Služby - polohopisné a výškopisné zameranie areálu školy Základná škola s materskou školou Bracovce GEOPLAN, L.Svobodu, Ing. Aurélia Basaríková, L.Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad 590,00 €
ACC03002 - Vypracovanie projektovej dokumentácie (zopakované VO) Základná škola s materskou školou Bracovce Ing. Magdalená Ostrožovičová, Hlavná 70/142, 076 33 Slovenské Nové Mesto 1 700,00 €
ACC03002 - Stavebné práce Základná škola s materskou školou Bracovce DOMBYT SK s.r.o., 072 05 Bracovce 186 23 353,54 €
ACC03003 - Koordinátor projektu Základná škola Rudina Mgr. Alexandra Mihaldová, CASSIEN, M.Nešporu 1186/7, 024 24 Kysucké Nové mesto 1 920,00 €
ACC03003 - Stavebné práce a dreviny Základná škola Rudina Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, Bytča 35 957,38 €
ACC03004 - Projektová dokumentácia (zopakované VO) Základná škola s materskou školou Slanec GEOLAND TOP s.r.o., ul. Mieru 33, Sobrance 2 820,00 €
ACC03004 - Stavebné práce (opätovné VO) Základná škola s materskou školou Slanec PŠP s.r.o., Vajanského 1, 071 01 Michalovce, 18 023,35 €
ACC03007 - Náučná preliezka - dažďová záhrada, dodávka exteriérových prvkov Hotelová akadémia Jána Andraščíka DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o., Obchodná 9/17, 078 01 6 000,00 €
ACC03007 - Zabezpečenie procesov verejného obstarávania Hotelová akadémia Jána Andraščíka EUBICO s.r.o., Majakovškého 9, 811 04 Bratislava 3 000,00 €
ACC03008 - Opatrenia na zadržanie dažďovej vody Banskobystrický samosprávny kraj Magic Gardens, s.r.o. Wolkerova 10420, 974 04 B. Bystrica 17 333,04 €
ACC03010 - Využitie dažďovej vody na ZŠ v Závodí Mesto Žilina Milan Gaňa Cleanex, Gaštanová 1008/29,014 01 Bytča 25 007,08 €
ACC03012 - Propagačné materiály - "Propagácia projektu Košická priemyslovka - Škola zdravej klímy" Stredná priemyslená škola, Komenského 2, Košice HI-Reklama, s.r.o., Komenského 11/A,040 01 Košice 1 430,55 €
ACC03014 - Výroba a inštalácia zelenej steny, vybudovanie jazierok a bylinkovej záhrady Základná škola s materskou školou Maximilána Hella Jaroslav Škojec, Hlboká 3955/5, 974 11 Banská Bystrica 23 937,46 €
ACC03016 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody Základná škola Prešov PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika 1 565,00 €
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »